(szerkesztés alatt)

2012

A 19. század második felének táncfolklorisztikai forrásai
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

2011

A romániai magyar középfokú zenei szakoktatás múltja, jelene és távlatai
Sapientia Egyetem, Románia

2010

Birtalan József élete és zeneszerzői munkássága
Dr. Boros-Konrád Erzsébet és kutatócsoportja. Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem, Kutatási Programok Intézete

1997

Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek
Martin György Alapítvány

A dél-alföldi tekerőmuzsika stílusjegyei
Martin György Alapítvány

1994

Erdély népzenei és néptánchagyományainak kutatása
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Tánclejegyzés és táncelemzés számítógéppel
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok