2019

Pávai István – Gergely Zoltán (szerk.):
Colecţia etnomuzicologică a lui Ilona Szenik
Szenik Ilona népzenei gyűjteménye
The Ethnomusicological Collection of Ilona Szenik
Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” – MTA BTK Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, Kolozsvár – Budapest, 2019. 104 oldal, multimédiás DVD-melléklettel

Pávai István – Sófalvi Emese (ed. de – szerk. – ed. by):
A romániai magyar vonatkozású zenetudomány első évszázada. Bibliográfia
Kolozsvári Operabarátok Köre, Kolozsvár, 2019. 567 oldal, 4484 bibliográfiai tétel időrendben és betürendben, név- és földrajzi mutató.

2018

Pávai István – Sófalvi Emese (szerk.):
Székely népzene és néptánc
Énlaka-konferenciák V. Hagyományok Háza – Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem, Budapest – Énlaka – Pécs, 2018. DVD-ROM mellékleten 514 hangzó példa, 4 videófelvétel.

2017

Pávai István – Richter Pál (szerk.):
Bartók Béla: Magyar Népdalok. Egyetemes gyűjtemény
Hungarian Folk Songs. Complete Collection by Béla Bartók
Második digitális kiadás | Second revised digital edition. Programozás | Programming: Zagyva Natália. MTA BTK Zenetudományi Intézet | Institute for Musicology RCH HAS, Budapest, 2017.

2016

Pávai István
A Sóvidék népzenéje  The Folk Music of Sóvidék
Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2016. DVD-ROM mellékleten 3460 folklóradat, 2500 hangfelvétel, 1450 kottás és szöveges népdallejegyzés, 124 videoklip, 195 fotó, 334 archív dokumentumoldal, multimédiás adatbázis.

Pávai István (szerk., válogatta és az ismertetőt írta):
Felcsík, Felső-Maros mente, Mezőség és a Maros-Küküllő vidék táncai és zenéje
Mozdulatokba vésett gyökerek. DVD kollekció (1–8). Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 2016. 18 db DVD, 60 oldal ismertető, 24 fotó, 4 térkép.

2015

Pávai István:
Magyarózd népzenéje Horváth István gyűjtései tükrében. The Folk Music of Magyarózd as Reflected in the Collections of István Horváth
Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2015. DVD-mellékleten 216 odal, 216 hangzó dallamváltozat, 73 fakszimile, 6 térkép, 37 fotó.

2014

Pávai István – Zakariás Erzsébet (ed. de – szerk. – ed. by):
Colecţia etnomuzicologică a lui János Jagamas în Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”
Jagamas János népzenei gyűjteménye a Román Akadémia Folklór Archívumában
The Ethnomusicological Collection of János Jagamas at the Folklore Archive of the Romanian Academy
Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” – MTA BTK Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, Budapest, 2014. 96 oldal, DVD-mellékleten 7236 dallamváltozat, 3038 hangklip, 9512 kéziratoldal, 16 fotó.

Pávai István
A cimbalom a Felső-Maros vidéki népzenében Csurkulya József játéka nyomán
DVD-ROM. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 2014. 88 pdf-oldal, 29 videoklip (120 perc), 22 fotó.

2013

Pávai István:
Az erdélyi magyar népi tánczene
2. kiadás: Kriza János Néprajzi Társaság – Hagyományok Háza, Budapest, 2013. 485 oldal.

Seres András – Szabó Csaba:
Csángómagyar daloskönyv. Moldva 1972–1988
A hasonmás kiadást szerk., a bevezető tanulmányt írta: Pávai István. A DVD-melléklet hangzóanyagát válogatta: Németh László. Hagyományok Háza, Budapest, 2013. 16+577 oldal.

2012

Pávai István
Az erdélyi magyar népi tánczene
1. kiadás: Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012 (485 oldal), 2013. 485 oldal. A 2. kiadást lásd 2013-nál.

2011

Pávai István (szerk.):
A folklorista Vikár Béla. Egy kiállítás képei és dokumentumai
Hagyományok Háza, Budapest, 2011. 104 oldal.

2010

Tötszegi Tekla – Pávai István:
Zene, tánc, hagyomány. Denis Galloway romániai fotói, 1926–1932
Muzică, joc, tradiţie. Fotografii executate în România de Denis Galloway, 1926–1932
Music, Dance, Tradition: Dennis Galloway’s Romanian Photographs, 1926–1932
Hagyományok Háza – Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Budapest, 2010. 152 oldal.

2009

Pávai István (szerk.):
Lajtha László, a zenefolklorista. Egy kiállítás képei és dokumentumai
Hagyományok Háza, Budapest, 2009. 96 oldal.

Pávai István – Richter Pál (szerk.):
Magyar népdaltípusok példatára
Internetes adatbázis. Programozás: Zagyva Natália. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2009. Impresszum

2008

Pávai István (szerk.):
A népzenekutató Kodály Zoltán. Egy kiállítás képei és dokumentumai
Hagyományok Háza, Budapest, 2008. 104 oldal.

Pávai István (szerk.):
Bartók Béla, a népzenekutató. Egy kiállítás képei és dokumentumai
Hagyományok Háza, Budapest, 2008. 96 oldal.

2007

Pávai István – Vikárius László (szerk.):
Bartók Béla élete levelei tükrében
DVD-ROM. MTA Zenetudományi Intézet Hagyományok Háza, Budapest, 2007.

Pávai István – Richter Pál (szerk.):
Bartók Béla: Magyar Népdalok. Egyetemes gyűjtemény (digitális kiadás)
1. kiadás. Programozás: Kemecsei Zsolt. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2007. Impresszum

2006

Pávai István:
Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben
Változatlan 2. kiadás. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006. 236 oldal.

Kárpáti, János (ed.) – Vikárius, László (co-ed.) – Pávai, István (assistant ed.):
Bartók and Arab Folk Music
Consultant: Mehenna Mahfoufi. Hungarian National Commission for UNESCO European Folklore Institute – Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2006.

2005

Pávai István:
Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben
1. kiadás. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 236 oldal.

2004

Pávai István – Richter Pál (szerk.):
A Bartók-Rend kereshető internetes adatbázisa
Programozás: Kemecsei Zsolt. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2004. Újabb verziókat lásd a 2007. és 2017. évnél.

2001

Pávai István:
Barozda 1976–2001
Csíkszereda, Alutus, 2001. 137 oldal. Barozda-honlap

Pávai István (főszerk.), Richter Pál – Sebő Ferenc (szerk.):
Magyar népzenei archívum
KFKI-ISYS – MTA Zenetudományi Intézet – Néprajzi Múzeum, Budapest, 2001. Multimédiás adatbázis, 1831 hangzó példa, 2292 kotta, 228 fotó. A Régi magyar népdaltípusok CD-ROM lemez interneten publikált változata. 2008-tól a KFKI megszüntette a site hostolását, addig saját honlapján volt elérhető.

2000

Virágvölgyi Márta – Pávai István (szerk.):
A magyar népi tánczene. Tanulmányok
Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 409 oldal.

Pávai István (szerk.):
Utolsó Óra. Erdélyi gyűjtés a Fonó Budai Zeneházban
Internetes multimédiás adatbázis (400 hangklip). WEB-es feldolgozás: iMédia és jacsa.NET. Fonó Budai Zeneház, Budapest, 2000.

Pávai István (főszerk.), Richter Pál – Sebő Ferenc (szerk.):
Régi magyar népdaltípusok
CD-ROM. KFKI-ISYS – MTA Zenetudományi Intézet – Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999. Multimédiás adatbázis, 2292 dallamtípus-kotta, 1831 archív népzene hangfelvétel, 228 archív fotó.

1999

Pávai István (szerk.):
A Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteménye
A Gyűjtemény első honlapja. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999. Hostolása 2001-től megszűnt.

1998

Pávai István:
Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje
2. kiadás. Planétás, Budapest, 1998. 430 oldal.

Pávai István (sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a CD-mellékletet szerkesztette):
Demény Piroska: Aranyosszék népzenéje
Néprajzi Múzeum, Budapest 1998. 191 oldal.

1993

Pávai István:
Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje
Teleki László Alapítvány, Budapest, 1993. 430 oldal.